SAS

Senior Implementation Project Manager

Job Locations PL-Warsaw
Requisition ID
20036820
Job Category
Consulting
Travel Requirements
25%

Kandydat na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za wszystkie aspekty prowadzenia projektu w pełnym cyklu życia projektu – udział w kreowaniu nowych inicjatyw sprzedażowych, wyznaczanie kierunku, planowanie i koordynacja prac, zarządzanie budżetem i monitorowanie postępów.

 

 

Zakres Obowiązków:

 

 • Kompleksowe prowadzenie projektów biznesowo-technologicznych od etapu inicjacji po eksploatację
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Kontrola zakresu i zarządzanie zmianą
 • Planowanie i utrzymywanie założonego budżetu, terminowości realizacji prac
 • Nadzorowanie postępów prac oraz zapewnianie wysokiej jakości produktów dostarczanych w ramach projektów
 • Zarządzanie strategią komunikacji z klientem
 • Prowadzenie wymaganej przez firmę dokumentacji projektowej
 • Kontakty z podwykonawcami i nadzór nad ich pracami
 • Zarządzanie zespołem projektowym, w tym dbanie o rozwój poszczególnych członków zespołu oraz udzielanie informacji zwrotnej
 • Dbanie o dopasowanie kompetencji członków zespołu projektowego do wymagań projektowych
 • Współpraca z działem handlowym, prawnym, technicznym
 • Aktywne poszukiwanie szans sprzedażowych, wsparcie działań sprzedażowych usług i oprogramowania SAS

 

 Oczekiwania:

 

 • Minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów IT
 • Doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów w modelu fixed-price po stronie dostawcy
 • Dogłębne zrozumienie procesu sprzedaży usług IT i doświadczenie w procesie ofertowania
 • Wykształcenie techniczne, preferowane informatyczne
 • Znajomość metodyk prowadzenia projektów (Certyfikat PMP lub PRINCE2)
 • Umiejętność skutecznej organizacji pracy oraz zarządzania zadaniami zespołu projektowego
 • Wysoka asertywność
 • Dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne
 • Doświadczenie w planowaniu i harmonogramowaniu złożonych przedsięwzięć
 • Doświadczenie w konstruowaniu umów z klientami i podwykonawcami w obszarze zagadnień związanych z zarządzaniem projektem
 • Dobra znajomość języka angielskiego

 

Dodatkowo mile widziane:

 • Doświadczenie w bankowości / sektorze finansowym
 • Praktyczna znajomość zwinnych metodyk prowadzenia projektów
 • Doświadczenie w realizacji projektów o budżecie powyżej 3 MLN PLN
 • Znajomość technologii SAS

 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka SAS Institute sp z o.o. z siedzibą

w Warszawie: Gdańska 27/31 01-633 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000120635, NIP: 118-00-85-523 posługująca się adresem e-mail: recepcja@sas.com dalej zwana Podmiotem Zatrudniającym.

 

 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko pracy — na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) i art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora) oraz art. 221 § 1 k.p. — w odniesieniu do danych osobowych żądanych przez Spółkę jako pracodawcę; art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 221a § 1 k.p. i art. 221b § 1 k.p. — w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych przez kandydata dobrowolnie i z własnej inicjatywy; przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowiska oferowane przez Spółkę — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda)  oraz art. 221a § 1 k.p. i art. 221b § 1 k.p.; przechowywania CV na potrzeby przyszłych procesów na stanowiska oferowane przez Spółkę —  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda)  oraz art. 221a § 1 k.p. i art. 221b § 1 k.p.; wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych, np. w zakresie zapewnienia rozliczalności — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. zgłosiły sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych;
 2. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe, a w odniesieniu do stanowisk, gdzie jest to wymagane: wykształcenie; kwalifikacje; przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym (bez tych danych nie jest możliwe wzięcie udziału w rekrutacji). Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Twojego uznania, ponieważ ich nie wymagamy;
 4. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione firmie hostingowej, dostawcom oprogramowania do rekrutacji, spółkom z grupy Sas, dostawcom usług rekrutacyjnych; oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prywatnym lub publicznym;
 6. Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku w związku z przekazywaniem danych spółką z grupy Sas.
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych; do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
 8. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

#LI-UJ1

Options

Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
Share on your newsfeed